Taalkwesties

Ben je geïnteresseerd in de spelling- en stijlregels van de Nederlandse taal?

In deze rubriek publiceren wij af en toe taalquizzen die onder meer in de Haagsche Courant, BN/DeStem en/of het Utrechts Nieuwsblad hebben gestaan. Iedere quiz bestaat uit een aantal vragen, antwoorden op de vragen en toelichting op een taalkwestie.

Door de taalquizzen te maken en de toelichtingen te lezen verrrijk je je kennis van de spelling- en stijlregels van het Nederlands.

De juiste schrijfwijze is in de eerste plaats gebaseerd op de Woordenlijst Nederlandse taal (het Groene Boekje). In tweede instantie hanteren we het woordenboek Van Dale. Mocht zowel het Groene Boekje als de Van Dale geen uitkomst bieden, dan hanteren we de spelling uit de Spellingwijzer Onze Taal (het Witte Boekje, ook wel de witte spelling genoemd).


Taalkwestie 1: Product of produkt?

Doe de quiz ›

Bekijk de toelichting ›


Taalkwestie 2: Samengestelde zinnen

Doe de quiz ›

Bekijk de toelichting ›