Op welk niveau beheers jij de Nederlandse taal?

Test hier gratis je kennis!
Deze (70e) versie van Nederlandsetaaltest.nl staat online sinds 1 juli 2024.
De volgende versie verschijnt in september 2024.

Opzet van de taaltest

Als je alle opgaven van het gekozen onderdeel hebt doorgewerkt, zie je hoeveel vragen je goed beantwoord hebt. Het daarmee corresponderende niveau is gebaseerd op de richtlijnen van het Europees ReferentieKader (ERK) en de Taalniveaus 2F, 3F en 4F van de commissie-Meijerink.

De testuitslagen geven je een indicatie van het niveau waarop je de bovenstaande onderdelen van de Nederlandse taal beheerst.

NederlandseTaaltest.nl onderscheidt de volgende niveaus:

C1/4F hbo/wo
B2/3F

havo/vwo bovenbouw
mbo niveau 4

B1/2F havo/vwo middenbouw
bovenbouw vmbo
mbo niveau 3
A2/1F-2F brugklas

Docent Nederlands?

Deze taaltest is een onderdeel van Uitgeverij Pak, specialist in lesmateriaal Nederlands.

Bezoek www.uitgeverijpak.nl voor lesmateriaal Nederlands voor het voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger beroepsonderwijs (hbo).