Akkoord gaan of accorderen

Het woord ‘akkoord’ mag alleen met ‘kk’ worden geschreven

Het woord ‘accorderen’ mag alleen met ‘cc’ worden geschreven. 


Achtergrond

Hier volgt een enigszins bewerkt artikel van Dick Pak uit de bundel 'Taaldilemma's 1' (uitgever: Uitgeverij Pak).

Akkoord gaan of accorderen

Velen van u zullen zich geregeld afvragen of een woord nu met een ‘c’ of met een ‘k’ gespeld moet worden. Datzelfde geldt voor dubbel ‘c’ of dubbel ‘k’. 

Bij eenvoudige woorden als ‘kaas’, ‘koek’, ‘kip’ en ‘kegel’ weet vrijwel iedereen zeker dat deze met een ‘k’ beginnen. Problemen doen zich vooral voor bij woorden die uit een andere taal zijn overgenomen. Denk aan woorden als functie, accommodatie, complot, direct, akkoord en kopie. Woorden die we uit een andere taal hebben overgenomen en die vervolgens aangepast worden aan het Nederlands, noemen we bastaardwoorden. Als u aan een bastaardhond denkt, voelt u waarschijnlijk precies aan wat er met een bastaardwoord wordt bedoeld.

In de oude spelling (voor 1996) mochten veel bastaardwoorden zowel met een ‘c’ als met een ‘k’ gespeld worden. Sinds de nieuwe spelling zijn deze zogenaamde dubbelspellingen niet meer toegestaan. Een commissie bestaande uit taalgeleerden uit België en Nederland heeft woord voor woord vastgesteld of een woord met een ‘c’ (of ‘cc’) of met ‘k’ (of ‘kk’) geschreven moet worden. 

Zo kan ‘functie’ alleen met een ‘c’ geschreven worden; met een ‘k’ is dat woord dus fout gespeld. Vrijwel altijd moeten gelijke woorddelen van woorden die van elkaar afgeleid zijn op dezelfde wijze gespeld worden. Hier volgen enkele voorbeelden:

  • product
  • productie
  • productiviteit
  • introductie
  • instructie
  • reconstructie

Toch is de spellingcommissie een paar keer van dit principe afgeweken. Naast het woord ‘akkoord’ met als enige juiste spelling ‘kk’ bestaat het woord ‘accorderen’ met als enige juiste spelling ‘cc’. Dit leidt tot verwarring. Heel veel taalgebruikers schrijven ‘accoord’, omdat ze het ‘vergelijken’ met ‘accorderen’. 

Veel mensen hebben kritiek op de spellingcommissie. In het geval van ‘akkoord’ en ‘accorderen’ ben ik het daar helemaal mee eens. Bovendien was de schrijfwijze ‘accoord’ volgens mij veel meer ingeburgerd dan de schrijfwijze ‘akkoord’. Nog regelmatig krijg ik contracten e.d. onder ogen die ik moet tekenen voor accoord.

 

 

Nederlands verbeteren?

Vlekkeloos Nederlands voor iedereen

Vlekkeloos Nederlands voor iedereen

Vlekkeloos Nederlands voor iedereen is een handig naslagwerk en zelfstudieboek voor wie zijn kennis van het Nederlands wil testen en uitbreiden.

Dit boek bevat naast alle belangrijke spelling-, stijl- en interpunctieregels een volledig overzicht van de Nederlandse grammatica.

Na ieder hoofdstuk theorie volgt een hoofdstuk met oefeningen en een hoofdstuk met antwoorden. Bovendien is in het boek een woordenlijst met meer dan duizend lastig te spellen woorden opgenomen.

Wie dit boek goed bestudeert, komt op C1/C2-niveau (Taalniveau 3F/4F).

Prijs: € 18,95

ISBN: 9789077018750

Vlekkeloos Nederlands voor het mbo

Vlekkeloos Nederlands voor het mbo

Wie op de arbeidsmarkt aan de slag gaat of wil doorstuderen (hbo), kan met Vlekkeloos Nederlands voor het mbo zijn kennis van het Nederlands op het gewenste taalniveau krijgen.

Vlekkeloos Nederlands voor het mbo bevat zes hoofdstukken: werkwoordspelling, spelling, interpunctie, stijl/zinsbouw, grammatica woordsoorten en grammatica zinsdelen. Ieder hoofdstuk bestaat uit theorie, oefeningen en alle antwoorden van de oefeningen. Door deze opzet is dit boek zowel een praktisch oefenboek als een handig naslagwerk en daardoor is het heel geschikt voor zelfstudie.

ISBN 9789077018224  
(paperback, 2e druk, steunkleur, 216 blz.)  
€ 18,95

Goedgebekt compleet

Goedgebekt compleet biedt de mogelijkheid op een eenvoudige manier de betekenissen van woorden, uitdrukkingen, gezegden, e.d. te leren. De lezer wordt voortdurend gestimuleerd na te denken over de juiste keuze.

Wie dit boek goed bestudeert, komt op B2/C1-niveau (Taalniveau 3F/4F).

Prijs: € 18,95

ISBN: 9789077018194