Product of produkt? (c of k) - toelichting

Sinds de invoering van de nieuwe spelling in 1996 mag product alleen met een c geschreven worden. In de oude spelling kenden wij de officiële spelling (ook wel voorkeurspelling genoemd) en de toegelaten spelling. In de praktijk kwam dat op het volgende neer:

  • bij het ene woord had de spelling met c de voorkeur (code), maar was de spelling met k toegestaan (kode);
  • bij het andere woord had de spelling met k de voorkeur (insekten), maar was de spelling met c toegestaan (insecten).

Dezelfde principes golden bij woorden die met qu (consequent) of kw (konsekwent) en x (examen) of ks (eksamen) geschreven konden worden. Woorden waarbij dit probleem speelde, zijn uit een andere taal overgenomen en vervolgens aan de Nederlandse woordvorming en spelling aangepast. We noemen dit soort woorden bastaardwoorden.

Deze dubbelspellingen waren nogal verwarrend en feitelijk onnodig. In de nieuwe spelling van 1996 is afgesproken dat alle bastaardwoorden nog maar op één manier gespeld mogen worden. In principe is de officiële spelling (de voorkeurspelling) de enige spelling geworden. Hierop bestaan ongeveer 40 uitzonderingen. Eén van die uitzonderingen is het woord product. In de officiële spelling was het produkt (met een k). Toch is product (met een c) nu de enige toegelaten spelling.

De spellingcommissie heeft zich bij het vaststellen van c of k onder andere laten leiden door de schrijfwijze die in de praktijk het meest ingeburgerd was. Daarnaast heeft de commissie ernaar gestreefd zo veel mogelijk eenheid aan te brengen. Het woord functie is met een c. De woorden met ‘unct’ hebben dan ook in principe een c (punctie, punctueel, e.d.). Vergelijk ook woorden als indicatie, provocatie, publicatie en locatie: woorden die eindigen op ‘catie’ moet u met een c schrijven.

 

Nederlands verbeteren?

Vlekkeloos Nederlands voor iedereen

Vlekkeloos Nederlands voor iedereen

Vlekkeloos Nederlands voor iedereen is een handig naslagwerk en zelfstudieboek voor wie zijn kennis van het Nederlands wil testen en uitbreiden.

Dit boek bevat naast alle belangrijke spelling-, stijl- en interpunctieregels een volledig overzicht van de Nederlandse grammatica.

Na ieder hoofdstuk theorie volgt een hoofdstuk met oefeningen en een hoofdstuk met antwoorden. Bovendien is in het boek een woordenlijst met meer dan duizend lastig te spellen woorden opgenomen.

Wie dit boek goed bestudeert, komt op C1/C2-niveau (Taalniveau 3F/4F).

Prijs: € 18,95

ISBN: 9789077018750

Vlekkeloos Nederlands voor het mbo

Vlekkeloos Nederlands voor het mbo

Wie op de arbeidsmarkt aan de slag gaat of wil doorstuderen (hbo), kan met Vlekkeloos Nederlands voor het mbo zijn kennis van het Nederlands op het gewenste taalniveau krijgen.

Vlekkeloos Nederlands voor het mbo bevat zes hoofdstukken: werkwoordspelling, spelling, interpunctie, stijl/zinsbouw, grammatica woordsoorten en grammatica zinsdelen. Ieder hoofdstuk bestaat uit theorie, oefeningen en alle antwoorden van de oefeningen. Door deze opzet is dit boek zowel een praktisch oefenboek als een handig naslagwerk en daardoor is het heel geschikt voor zelfstudie.

ISBN 9789077018224  
(paperback, 2e druk, steunkleur, 216 blz.)  
€ 18,95

Goedgebekt compleet

Goedgebekt compleet biedt de mogelijkheid op een eenvoudige manier de betekenissen van woorden, uitdrukkingen, gezegden, e.d. te leren. De lezer wordt voortdurend gestimuleerd na te denken over de juiste keuze.

Wie dit boek goed bestudeert, komt op B2/C1-niveau (Taalniveau 3F/4F).

Prijs: € 18,95

ISBN: 9789077018194