Product of produkt? (c of k) - toelichting

Sinds de invoering van de nieuwe spelling in 1996 mag product alleen met een c geschreven worden. In de oude spelling kenden wij de officiële spelling (ook wel voorkeurspelling genoemd) en de toegelaten spelling. In de praktijk kwam dat op het volgende neer:

  • bij het ene woord had de spelling met c de voorkeur (code), maar was de spelling met k toegestaan (kode);
  • bij het andere woord had de spelling met k de voorkeur (insekten), maar was de spelling met c toegestaan (insecten).

Dezelfde principes golden bij woorden die met qu (consequent) of kw (konsekwent) en x (examen) of ks (eksamen) geschreven konden worden. Woorden waarbij dit probleem speelde, zijn uit een andere taal overgenomen en vervolgens aan de Nederlandse woordvorming en spelling aangepast. We noemen dit soort woorden bastaardwoorden.

Deze dubbelspellingen waren nogal verwarrend en feitelijk onnodig. In de nieuwe spelling van 1996 is afgesproken dat alle bastaardwoorden nog maar op één manier gespeld mogen worden. In principe is de officiële spelling (de voorkeurspelling) de enige spelling geworden. Hierop bestaan ongeveer 40 uitzonderingen. Eén van die uitzonderingen is het woord product. In de officiële spelling was het produkt (met een k). Toch is product (met een c) nu de enige toegelaten spelling.

De spellingcommissie heeft zich bij het vaststellen van c of k onder andere laten leiden door de schrijfwijze die in de praktijk het meest ingeburgerd was. Daarnaast heeft de commissie ernaar gestreefd zo veel mogelijk eenheid aan te brengen. Het woord functie is met een c. De woorden met ‘unct’ hebben dan ook in principe een c (punctie, punctueel, e.d.). Vergelijk ook woorden als indicatie, provocatie, publicatie en locatie: woorden die eindigen op ‘catie’ moet u met een c schrijven.