Grammatica woordbenoemen

Primary tabs

Vraag 1 van 15 vragen

Geef van het vetgedrukte woord aan tot welke woordsoort het behoort.

1. Heel lang geleden hebben wij een abonnement op Onze Taal genomen.

hulpwerkwoord

zelfstandig werkwoord

koppelwerkwoord

zelfstandig naamwoord