Grammatica zinsontleding

Primary tabs

Vraag 1 van 15 vragen

Geef van de vetgedrukte woorden aan welk zinsdeel ze zijn.

1. Die film werd door die recensent goed beoordeeld.

persoonsvorm

onderwerp

lijdend voorwerp

meewerkend voorwerp