Uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden

Je hebt 10 van de 15 vragen goed beantwoord.
Your score was: 67 %

Bekijk hieronder je niveau:

14 of 15 goede antwoorden hbo, wo (C1)
Taalniveau 4F
12 of 13 goede antwoorden bovenbouw havo/vwo en mbo niveau 4 (B2)
Taalniveau 3F
10 of 11 goede antwoorden onder-/middenbouw havo/vwo, bovenbouw vmbo, mbo niveau 3 (B1)
Taalniveau 2F
8 of 9 goede antwoorden vmbo 1e en 2e jaar (A2)
Taalniveau 1F/2F
7 of minder goede antwoorden onvoldoende
Taalniveau 1F

De uitslag van deze test geeft je een indicatie van het niveau waarop je dit onderdeel van de Nederlandse taal beheerst.

 

Antwoorden

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

1. Wat betekent de volgende uitdrukking?

Dat is de goden verzoeken.

een grote wens doen

te grote risico's uitlokken

heel veel loten kopen

Jouw antwoord:

een grote wens doen

te grote risico's uitlokken

heel veel loten kopen

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

2. Wat betekent de volgende uitdrukking?

Ergens garen bij spinnen.

ergens voordeel van hebben

twee dingen tegelijk doen

veel fantasie hebben; dingen verzinnen om indruk te maken

Jouw antwoord:

ergens voordeel van hebben

twee dingen tegelijk doen

veel fantasie hebben; dingen verzinnen om indruk te maken

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

3. Wat betekent de volgende uitdrukking?

Alle hoop de bodem inslaan.

aan alle hoop een einde maken

niet gebaseerd op feiten, maar op hoop

het zekere voor het onzekere nemen

Jouw antwoord:

aan alle hoop een einde maken

niet gebaseerd op feiten, maar op hoop

het zekere voor het onzekere nemen

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

4. Wat betekent de volgende uitdrukking?

In eigen staart bijten.

heel erg kwaad worden

zich heel erg schamen

zichzelf benadelen

Jouw antwoord:

heel erg kwaad worden

zich heel erg schamen

zichzelf benadelen

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

5. Vul de volgende uitdrukking aan.

Man en paard ………………

kennen

noemen

verkopen

Jouw antwoord:

kennen

noemen

verkopen

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

6. Vul de volgende uitdrukking aan.

Iets onder de ………………houden.

hoed

muts

pet

Jouw antwoord:

hoed

muts

pet

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

7. Wat betekent de volgende uitdrukking?

Beren en wolven zien.

bang zijn voor denkbeeldig gevaar

hallucineren

veel fantasie hebben

Jouw antwoord:

bang zijn voor denkbeeldig gevaar

hallucineren

veel fantasie hebben

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

8. Vul de volgende uitdrukking aan.

Iets op de kaart ………………. (betekenis: iets van de grond krijgen)

plaatsen

tekenen

zetten

Jouw antwoord:

plaatsen

tekenen

zetten

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

9. Wat betekent de volgende uitdrukking?

Iemand de mantel uitvegen.

iemand een standje geven; iemand stevig aanpakken

iemand ontslaan

iemand helpen die in moeilijkheden zit

Jouw antwoord:

iemand een standje geven; iemand stevig aanpakken

iemand ontslaan

iemand helpen die in moeilijkheden zit

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

10. Vul de volgende vergelijking aan.

Toen hij in de aula moest presenteren zag hij zo wit als ………………

een doek

een meeuw

een schilder

Jouw antwoord:

een doek

een meeuw

een schilder

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

11. Wat betekent de volgende uitdrukking?

De minister laat een proefballon op.

laat een idee horen om de reacties te peilen

opent een festiviteit door de eerste ballon op te laten

doet opvallende uitspraken

Jouw antwoord:

laat een idee horen om de reacties te peilen

opent een festiviteit door de eerste ballon op te laten

doet opvallende uitspraken

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

12. Wat betekent de volgende uitdrukking?

Een kat in de zak kopen.

een miskoop doen

's nachts zaken doen

iets ongezien kopen

Jouw antwoord:

een miskoop doen

's nachts zaken doen

iets ongezien kopen

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

13. Wat betekent de volgende uitdrukking?

Het is een publiek geheim.

niemand mag het weten

officieel weet niemand het, maar het is algemeen bekend

het is niet bestemd voor het grote publiek

Jouw antwoord:

niemand mag het weten

officieel weet niemand het, maar het is algemeen bekend

het is niet bestemd voor het grote publiek

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

14. Wat betekent de volgende uitdrukking?

Noblesse oblige.

wie vriendelijk doet, krijgt veel terug

als je talent hebt, moet je dat ook gebruiken

niet geschoten, is altijd mis

Jouw antwoord:

wie vriendelijk doet, krijgt veel terug

als je talent hebt, moet je dat ook gebruiken

niet geschoten, is altijd mis

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

15. Wat betekent de volgende uitdrukking?

De scheidsrechter is wederom de kop van Jut.

de persoon die overal de schuld van krijgt

de man die verantwoordelijk is voor de fouten

de man die heel veel gele en rode kaarten uitdeelt

Jouw antwoord:

de persoon die overal de schuld van krijgt

de man die verantwoordelijk is voor de fouten

de man die heel veel gele en rode kaarten uitdeelt