Woordenschat

Je hebt 11 van de 15 vragen goed beantwoord.
Your score was: 73 %

Bekijk hieronder je niveau:

14 of 15 goede antwoorden hbo, wo (C1)
Taalniveau 4F
12 of 13 goede antwoorden bovenbouw havo/vwo en mbo niveau 4 (B2)
Taalniveau 3F
10 of 11 goede antwoorden onder-/middenbouw havo/vwo, bovenbouw vmbo, mbo niveau 3 (B1)
Taalniveau 2F
8 of 9 goede antwoorden vmbo 1e en 2e jaar (A2)
Taalniveau 1F/2F
7 of minder goede antwoorden onvoldoende
Taalniveau 1F

De uitslag van deze test geeft je een indicatie van het niveau waarop je dit onderdeel van de Nederlandse taal beheerst.

 

Antwoorden

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

1. Wat betekent het vetgedrukte woord?

Hij deelde laconiek mee dat de reis niet doorgaat.

vrolijk

zich niet druk makend

met enige irritatie

Jouw antwoord:

vrolijk

zich niet druk makend

met enige irritatie

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

2. Wat betekent het vetgedrukte woord?

De lacune in dat verhaal is opvallend.

de spannende opbouw

de boodschap

het ontbrekend gedeelte

Jouw antwoord:

de spannende opbouw

de boodschap

het ontbrekend gedeelte

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

3. Wat betekent het vetgedrukte woord?

Hij deed dat à titre personnel.

tegen de wil van anderen in

namens het personeel

op persoonlijke titel (namens zichzelf)

Jouw antwoord:

tegen de wil van anderen in

namens het personeel

op persoonlijke titel (namens zichzelf)

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

4. Wat betekent het vetgedrukte woord?

In die boeken staat het cynisme centraal.

het verbitterde gevoel

het kritisch beoordelen

het gevoel van eeuwig geluk

Jouw antwoord:

het verbitterde gevoel

het kritisch beoordelen

het gevoel van eeuwig geluk

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

5. Wat betekent het vetgedrukte woord?

Ik vind de inrichting van dat huis nogal pompeus.

deftig

uitdagend

overdreven mooi

Jouw antwoord:

deftig

uitdagend

overdreven mooi

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

6. Wat betekent het vetgedrukte woord?

Dat restaurant bevindt zich op de ponton.

de top van een hoge berg

de drijvende aanlegplaats in een haven

het eilandje zonder vaste verbinding

Jouw antwoord:

de top van een hoge berg

de drijvende aanlegplaats in een haven

het eilandje zonder vaste verbinding

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

7. Wat betekent het vetgedrukte woord?

De portee van die mededeling is hem ontgaan.

lol

noodzaak

strekking

Jouw antwoord:

lol

noodzaak

strekking

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

8. Wat betekent het vetgedrukte woord?

Hij is potentieel een goede voetballer.

beslist

in aanleg

volgens iedereen

Jouw antwoord:

beslist

in aanleg

volgens iedereen

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

9. Wat betekent het vetgedrukte woord?

Hij is naar de rabbijn gegaan.

joodse godsdienstleraar

joodse kerk

klaagmuur

Jouw antwoord:

joodse godsdienstleraar

joodse kerk

klaagmuur

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

10. Wat betekent het vetgedrukte woord?

Er werden radicale maatregelen voorgesteld.

belangrijke

ingrijpende

overbodige

Jouw antwoord:

belangrijke

ingrijpende

overbodige

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

11. Welk woord past bij de volgende omschrijving?

Iets of iemand uitschakelen.

liquideren

provoceren

saboteren

Jouw antwoord:

liquideren

provoceren

saboteren

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

12. Welk woord past bij de volgende omschrijving?

Het verhevigen van een conflict.

escaleren

integreren

nivelleren

Jouw antwoord:

escaleren

integreren

nivelleren

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

13. Welk woord past bij de volgende omschrijving?

In teksten schrappen of teksten verbieden.

abstraheren

censureren

distingeren

Jouw antwoord:

abstraheren

censureren

distingeren

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

14. Welk woord past bij de volgende omschrijving?

Verschillende onderdelen samenvoegen.

assembleren

absorberen

recyclen

Jouw antwoord:

assembleren

absorberen

recyclen

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

15. Welk woord past bij de volgende omschrijving?

Iets aankondigen.

annonceren

resideren

traceren

Jouw antwoord:

annonceren

resideren

traceren