Zinsbouw/stijl

Je hebt 9 van de 15 vragen goed beantwoord.
Your score was: 60 %

Bekijk hieronder je niveau:

14 of 15 goede antwoorden hbo, wo (C1)
Taalniveau 4F
12 of 13 goede antwoorden bovenbouw havo/vwo en mbo niveau 4 (B2)
Taalniveau 3F
10 of 11 goede antwoorden onder-/middenbouw havo/vwo, bovenbouw vmbo, mbo niveau 3 (B1)
Taalniveau 2F
8 of 9 goede antwoorden vmbo 1e en 2e jaar (A2)
Taalniveau 1F/2F
7 of minder goede antwoorden onvoldoende
Taalniveau 1F

De uitslag van deze test geeft je een indicatie van het niveau waarop je dit onderdeel van de Nederlandse taal beheerst.

 

Antwoorden

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

1. Wij hebben een adviesraad samengesteld en die wil binnen drie weken met haar/hun/zijn bevindingen naar buiten komen.

haar

hun

zijn

Jouw antwoord:

haar

hun

zijn

Feedback:

Het woord ‘adviesraad’ is mannelijk en dan gebruik je het verwijswoord ‘zijn’ (‘haar’ gebruik je bij vrouwelijke zelfstandige naamwoorden).

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

2. Welke zin is correct?

Uitgehongerd kwamen de kinderen thuis.

Donderdag kunnen wij de apparatuur niet leveren en willen graag een andere afspraak maken.

Dit duinpad stijgt geleidelijk omhoog, maar dat voel je niet.

Jouw antwoord:

Uitgehongerd kwamen de kinderen thuis.

Feedback:

De eerste zin is correct. Het onderwerp (de kinderen) van de hoofdzin is hetzelfde als het weggelaten onderwerp van de beknopte bijzin.

Donderdag kunnen wij de apparatuur niet leveren en willen graag een andere afspraak maken.

Feedback:

De tweede zin is niet correct. Donderdag kunnen wij de apparatuur niet leveren en wij willen graag een andere afspraak maken. Na ‘en’ het onderwerp ‘wij’ toevoegen, omdat het op een andere plaats staat t.o.v. de persoonsvorm.

Dit duinpad stijgt geleidelijk omhoog, maar dat voel je niet.

Feedback:

De derde zin is niet correct. Dit duinpad stijgt geleidelijk, maar dat voel je niet. (‘omhoog’ is overbodig; pleonasme)
Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

3. De parkeerplaats stond onder water, doordat/omdat het heel veel had geregend.

doordat

omdat

Jouw antwoord:

doordat

Feedback:

In deze zin is sprake van een oorzaak en dan gebruik je ‘doordat’.
In de praktijk maken steeds meer mensen geen onderscheid tussen 'omdat' en 'doordat'.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

omdat

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

4. Het merendeel van de leden heeft voor de plannen van het bestuur gestemd.

Is deze zin correct?

correct

niet correct

Jouw antwoord:

correct

Feedback:

Het onderwerp in deze zin is ‘het merendeel van de leden’. Binnen dit onderwerp is ‘merendeel’ de kern. Dit woord staat in het enkelvoud. Daarom moet ook de persoonsvorm in het enkelvoud staan.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

niet correct

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

5. Turkije is populair door haar/hun/zijn heerlijke klimaat en prachtige natuur.

haar

hun

zijn

Jouw antwoord:

haar

hun

zijn

Feedback:

Het woord ‘Turkije’ is onzijdig (het mooie Turkije) en dan gebruik je het verwijswoord ‘zijn’ (‘haar’ gebruik je bij vrouwelijke zelfstandige naamwoorden).

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

6. Die student verdient evenveel ……. . (vul aan)

als ik

dan ik

als mij

dan mij

Jouw antwoord:

als ik

Feedback:

In deze zin is sprake van een vergelijking en niet van een vergrotende trap. Als je de zin langer maakt door het onderwerp en de persoonsvorm te herhalen, hoor je dat ‘ik’ juist is.
- Die student verdient evenveel als ik verdien.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

dan ik

als mij

dan mij

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

7. Welke zin is correct?

In het begin waren er aanvankelijk vijf kandidaten, maar één van hen heeft zich teruggetrokken.

Dat is de enige keer dat wij naar Oostenrijk, met haar prachtige bergen, zijn geweest.

Zelfs een heel slimme leerling had een paar fouten gemaakt.

Jouw antwoord:

In het begin waren er aanvankelijk vijf kandidaten, maar één van hen heeft zich teruggetrokken.

Dat is de enige keer dat wij naar Oostenrijk, met haar prachtige bergen, zijn geweest.

Zelfs een heel slimme leerling had een paar fouten gemaakt.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

8. Welke zin is correct?

Onlangs hebben wij u pas nog over deze kwestie gebeld.

Het heeft ons bijzonder verbaasd dat u zo heeft gereageerd en nodigen u daarom uit voor een gesprek.

Wij betreuren het dat u niet tevreden bent over uw reisje naar Parijs en daarom hebben wij besloten u tegemoet te komen.

Jouw antwoord:

Onlangs hebben wij u pas nog over deze kwestie gebeld.

Het heeft ons bijzonder verbaasd dat u zo heeft gereageerd en nodigen u daarom uit voor een gesprek.

Wij betreuren het dat u niet tevreden bent over uw reisje naar Parijs en daarom hebben wij besloten u tegemoet te komen.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

9. Later heb ik de verzekeringsvoorwaarden nog eens goed doorgelezen, maar kon niets vinden over zieke huisdieren.

Is deze zin correct?

correct

niet correct

Jouw antwoord:

correct

niet correct

Feedback:

De zin bestaat uit twee zinnen. In de tweede zin is het onderwerp van de eerste zin (ik) weggelaten. Dit mag niet omdat dit onderwerp in de eerste zin achter de persoonsvorm staat en in de tweede voor de persoonsvorm moet staan.
- ….., maar ik kon niets vinden over zieke huisdieren.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

10. Zwijgzaam en zonder iets te zeggen hebben wij bijna een uur lang van het uitzicht zitten genieten.

Is deze zin correct?

correct

niet correct

Jouw antwoord:

correct

niet correct

Feedback:

‘Zwijgzaam’ en ‘zonder iets te zeggen’ betekenen hetzelfde. (tautologie)

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

11. Als het winkelende publiek ergens korting kan krijgen, gaat het er direct op af.

Is deze zin correct?

correct

niet correct

Jouw antwoord:

correct

Feedback:

Het woord ‘publiek’ is onzijdig (het publiek) en dan gebruik je onder meer het verwijswoord ‘het’ (‘zij’ gebruik je bij vrouwelijke zelfstandige naamwoorden).

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

niet correct

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

12. Welke zin is fout?

Verwijzend naar uw brief bieden wij u onze excuses aan.

Ik kan niet veroorloven iedere winter te gaan wintersporten.

Die politieke partij heeft haar partijprogramma grondig herzien.

Jouw antwoord:

Verwijzend naar uw brief bieden wij u onze excuses aan.

Ik kan niet veroorloven iedere winter te gaan wintersporten.

Feedback:

In deze zin ontbreekt het woordje ‘me’ (zich veroorloven).

Die politieke partij heeft haar partijprogramma grondig herzien.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

13. Welke zin is juist?

Ik heb een meisje gesproken die overweegt van opleiding te veranderen.

“Waarom heb je zo weinig aandacht aan hen besteed?”, vroeg Viba.

Wij waarderen het wel dat hun direct komen als je een probleem hebt.

Jouw antwoord:

Ik heb een meisje gesproken die overweegt van opleiding te veranderen.

Feedback:

Ik heb een meisje gesproken dat……
Naar zogenoemde het-woorden verwijs je onder meer met ‘dat’.

“Waarom heb je zo weinig aandacht aan hen besteed?”, vroeg Viba.

Feedback:

Na een voorzetsel gebruik je 'hen' (behalve als het een bezittelijk voornaamwoord is).

Wij waarderen het wel dat hun direct komen als je een probleem hebt.

Feedback:

'Hun' vervangen door 'zij'. 'Zij' is het onderwerp in deze bijzin.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

14. Van de internationale bedrijven maakte alleen Google haar/hun/zijn kwartaalcijfers bekend.

haar

hun

zijn

Jouw antwoord:

haar

hun

zijn

Feedback:

Het woord ‘bedrijf’ is onzijdig (het bedrijf) en dan gebruik je het verwijswoord ‘zijn’ (‘haar’ gebruik je bij vrouwelijke zelfstandige naamwoorden en ‘hun’ gebruik je als je naar een zelfstandig naamwoord verwijst dat in het meervoud staat).

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

15. Mede ook door het slechte weer viel het aantal bezoekers tegen.

Is deze zin correct?

correct

niet correct

Jouw antwoord:

correct

niet correct

Feedback:

‘Mede’ en ‘ook’ betekenen hetzelfde. (tautologie)

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.