Werkwoordspelling

Je hebt 8 van de 20 vragen goed beantwoord.
Your score was: 40 %

Bekijk hieronder je niveau:

20 goede antwoorden hbo, wo (C1)
Taalniveau 4F
18 of 19 goede antwoorden bovenbouw havo/vwo en mbo niveau 4 (B2)
Taalniveau 3F
16 of 17 goede antwoorden onder-/middenbouw havo/vwo, bovenbouw vmbo, mbo niveau 3 (B1)
Taalniveau 2F
13 t/m 15 goede antwoorden vmbo 1e en 2e jaar (A2)
Taalniveau 1F/2F
12 of minder goede antwoorden onvoldoende
Taalniveau 1F

De uitslag van deze test geeft je een indicatie van het niveau waarop je dit onderdeel van de Nederlandse taal beheerst.

 

Antwoorden

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

1. De minister heeft aangekondigd dat de tijdelijke regels voorlopig gehandhaaf_ blijven.

d

t

dt

Jouw antwoord:

d

Feedback:

‘Gehandhaafd’ kan niet van tijd veranderen. Als je de regel van ’t exkofschip’ toepast, moet je er goed op letten dat je uitgaat van de laatste letter van de stam van het hele werkwoord (handhaven; de stam eindigt op een ‘v’ en die staat niet in ’t exkofschip’). Dan schrijf je een ‘d’.
Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

t

dt

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

2. Een orthopedagoog kan onder meer onderzoeken hoe een kind zich ontwikkel_.

d

t

dt

Jouw antwoord:

d

t

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

3. De voorzitter hou_ vast aan zijn plan om deze drie bedrijven samen te voegen.

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

4. De bemiddelaars hebben bij de onderhandelaars de eventuele speelruimte verken_.

d

t

dt

Jouw antwoord:

d

Feedback:

‘Verkend’ kan niet van tijd veranderen. Als je de regel van ’t exkofschip’ toepast, moet je er goed op letten dat je uitgaat van de laatste letter van de stam van het hele werkwoord (verkennen; de stam eindigt op een ‘n’ en die staat niet in ’t exkofschip’). Dan schrijf je een ‘d’.
Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

t

dt

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

5. De meeste economen vonden het onverantwoord dat we zo lang op een voorstel moesten wach_en.

t

tt

Jouw antwoord:

t

Feedback:

‘Wachten’ kun je in deze zin niet van tijd veranderen. Dit kun je goed horen als je ‘wachten’ vervangt door een woord als ‘rekenen’ of ‘reageren’. Je schrijft de infinitief (het hele werkwoord).

tt

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

6. De hele wereld wacht in spanning af of de Europese Unie het nieuwe voorstel aanvaar_.

d

t

dt

Jouw antwoord:

d

t

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

7. Gisteravond wach_en tientallen journalisten op de aangekondigde persconferentie.

t

tt

Jouw antwoord:

t

tt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

8. De uiteindelijke persconferentie riep zo veel vragen op dat de meeste mensen nog niet wis_en wat het voor hen zou betekenen.

t

tt

Jouw antwoord:

t

tt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

9. Toen twee belangrijke politici enkele vragen beantwoor_en, werd nog niet alles duidelijk.

d

dd

Jouw antwoord:

d

dd

Feedback:

‘Beantwoordden’ kun je in deze zin van tijd veranderen. Dit kun je goed horen als je ‘beantwoordden’ vervangt door een woord als ‘stelden’ (hadden). ‘Beantwoordden’ is een zwak werkwoord. Je schrijft hier de ik-vorm (beantwoord) plus ‘den’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

10. Een van de verslaggevers zei na afloop dat hij van de beantwoor_e vragen niet veel wijzer was geworden.

d

dd

Jouw antwoord:

d

Feedback:

‘Beantwoorde’ is geen persoonsvorm, maar een bijvoeglijk naamwoord. Als je de zin van tijd verandert, hoor je dat ‘beantwoorde’ niet kan veranderen.
Als je ‘beantwoorde’ door bijvoorbeeld ‘belangrijke’ vervangt, zie je ook dat het een bijvoeglijk naamwoord is.
Bijvoeglijke naamwoorden schrijf je zo kort mogelijk; dus met één ‘d’.

dd

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

11. Als voorbeeld gel_ een wijziging van het in Maastricht gesloten verdrag.

d

t

dt

Jouw antwoord:

d

t

dt

Feedback:

‘Geldt’ is een persoonsvorm. Dit kun je goed horen als je ‘geldt’ vervangt door een werkwoord als ‘telt’ of ‘smurft’. In de tegenwoordige tijd schrijf je in dit geval de ik-vorm + t.
Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

12. Vin_ u het normaal dat de rijkere landen de minder rijke landen financieel steunen?

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

13. Wor_ jou weleens gevraagd je mening te geven over een Europese kwestie.

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

14. “Wij zijn als intellectuelen veel te optimistisch over wat er in rechtszaal gebeur_”, las ik in de krant.

d

t

dt

Jouw antwoord:

d

t

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

15. Om de zaak zo goed mogelijk voor te bereiden verplich_e de advocaat zich alle stukken goed te lezen.

t

tt

Jouw antwoord:

t

tt

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

16. Vin_ je het een slim besluit van het kabinet dit soort subsidies af te schaffen?

d

dt

Jouw antwoord:

d

Feedback:

Je kunt ‘je’ in deze zin vervangen door ‘jij’. Het onderwerp van de zin is ‘jij’. Als ‘jij’ achter de persoonsvorm staat, schrijf je alleen de ik-vorm. Als je ‘vind’ vervangt door ‘smurf’, kun je goed horen dat er geen ‘t’ bij moet komen.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

dt

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

17. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft invallen gedaan bij drie grote bedrijven en ik heb in de krant gelezen dat elke directeur zijn medewerking aan het onderzoek verleen_.

d

t

Jouw antwoord:

d

t

Feedback:

‘Verleent’ is een persoonsvorm. Dit kun je goed horen als je ‘verleent’ vervangt door een werkwoord als ‘geeft’ of ‘smurft’. In de tegenwoordige tijd schrijf je in dit geval de ik-vorm + t.
Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

18. Veel economen vroegen zich toen al af of het vergro_e noodfonds wel toereikend zou zijn.

vergrote

vergrootte

Jouw antwoord:

vergrote

Feedback:

‘Vergrote’ is geen persoonsvorm, maar een bijvoeglijk naamwoord. Als je de zin van tijd verandert, hoor je dat ‘vergrote’ niet kan veranderen.
Als je ‘vergrote’ door bijvoorbeeld ‘belangrijke’ vervangt, zie je ook dat het een bijvoeglijk naamwoord is.
Bijvoeglijke naamwoorden schrijf je zo kort mogelijk; dus met één ‘t’.

vergrootte

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

19. Omdat hij niet berei_ was te veel risico te nemen, stemde de minister tegen een te extreme verhoging.

d

t

dt

Jouw antwoord:

d

t

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

20. Overigens was hij niet de enige politicus die von_ dat het nemen van veel risico een slechte zaak is.

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt