Spelling algemeen

Je hebt 11 van de 20 vragen goed beantwoord.
Your score was: 55 %

Bekijk hieronder je niveau:

19 en 20 goede antwoorden hbo, wo (C1)
Taalniveau 4F
17 en 18 goede antwoorden bovenbouw havo/vwo en mbo niveau 4 (B2)
Taalniveau 3F
14 t/m 16 goede antwoorden onder-/middenbouw havo/vwo, bovenbouw vmbo, mbo niveau 3 (B1)
Taalniveau 2F
10 t/m 13 goede antwoorden vmbo 1e en 2e jaar (A2)
Taalniveau 1F/2F
0 t/m 9 goede antwoorden onvoldoende
Taalniveau 1F

De uitslag van deze test geeft je een indicatie van het niveau waarop je dit onderdeel van de Nederlandse taal beheerst.

 

Antwoorden

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

de parttime baan

de parttime-baan

de parttimebaan

de part-timebaan

Jouw antwoord:

de parttime baan

de parttime-baan

de parttimebaan

de part-timebaan

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

de ladekast

de ladenkast

beide

Jouw antwoord:

de ladekast

Feedback:

Het meervoud van ‘lade’ kan met een ‘n’ en een ‘s’. In een samenstelling schrijven we dan geen tussen-n.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

de ladenkast

beide

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

mbo’ers en hbo’ers

mbo-ers en hbo-ers

MBO-ers en HBO-ers

Jouw antwoord:

mbo’ers en hbo’ers

Feedback:

Afkortingen en achtervoegsels verbind je met een apostrof. Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

mbo-ers en hbo-ers

MBO-ers en HBO-ers

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

het paraplutje

het paraplu’tje

het parapluutje

Jouw antwoord:

het paraplutje

het paraplu’tje

het parapluutje

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

een Engelssprekende Zwitser

een engelssprekende Zwitser

een Engelssprekende zwitser

een engelssprekende zwitser

Jouw antwoord:

een Engelssprekende Zwitser

een engelssprekende Zwitser

een Engelssprekende zwitser

een engelssprekende zwitser

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

te midden van

temidden van

Jouw antwoord:

te midden van

temidden van

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

een tendentieuse opmerking

een tendentieuze opmerking

Jouw antwoord:

een tendentieuse opmerking

een tendentieuze opmerking

Feedback:

Bijvoeglijke naamwoorden schrijf je in dit soort woorden (met de uitgang -euze, -oze, -ieze) met een ‘z’.

Zelfstandige naamwoorden schrijf je in dit soort woorden (met de uitgang -euse, -ose) met een ‘s’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

de mond-tot-mond-reclame

de mond-tot-mondreclame

de mond-tot-mond reclame

de mond- tot mondreclame

de mondtotmondreclame

Jouw antwoord:

de mond-tot-mond-reclame

de mond-tot-mondreclame

Feedback:

In zogenoemde samenkoppelingen gebruik je koppeltekens. Maak je een samenstelling van een samenkoppeling met een ander woord, dan plak je het andere woord aan de samenkoppeling vast.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

de mond-tot-mond reclame

de mond- tot mondreclame

de mondtotmondreclame

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

een genante vertoning

een gênante vertoning

een genânte vertoning

Jouw antwoord:

een genante vertoning

een gênante vertoning

een genânte vertoning

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

de koeiebel

de koeienbel

Jouw antwoord:

de koeiebel

de koeienbel

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

verschillende niveau’s

verschillende niveaus

verschillende niveaux

Jouw antwoord:

verschillende niveau’s

verschillende niveaus

Feedback:

Als er geen uitspraakverwarring kan optreden, schrijf je de ‘s’ aan het woord vast.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

verschillende niveaux

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

mede-eigenaar

medeëigenaar

mede-ëigenaar

Jouw antwoord:

mede-eigenaar

medeëigenaar

mede-ëigenaar

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Er waren duizende toeschouwers.

Er waren duizenden toeschouwers.

Jouw antwoord:

Er waren duizende toeschouwers.

Er waren duizenden toeschouwers.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

enigzins

enigszins

Jouw antwoord:

enigzins

enigszins

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

de financiën van de opticien

de financieën van de opticien

de financiën van de opticiën

de financieën van de opticiën

Jouw antwoord:

de financiën van de opticien

de financieën van de opticien

de financiën van de opticiën

de financieën van de opticiën

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Enkele studenten waren ontevreden, maar de meeste vonden het goed.

Enkele studenten waren ontevreden, maar de meesten vonden het goed.

Jouw antwoord:

Enkele studenten waren ontevreden, maar de meeste vonden het goed.

Feedback:

In deze zin is het woord ‘studenten’ samengetrokken. Het woord ‘meeste’ is hier dus niet zelfstandig gebruikt.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Enkele studenten waren ontevreden, maar de meesten vonden het goed.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

de schitterenste foto’s

de schitterendste foto’s

Jouw antwoord:

de schitterenste foto’s

de schitterendste foto’s

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Het voor- en achterwiel waren beide niet meer te herstellen.

Het voor- en achterwiel waren beiden niet meer te herstellen.

Jouw antwoord:

Het voor- en achterwiel waren beide niet meer te herstellen.

Het voor- en achterwiel waren beiden niet meer te herstellen.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

de lineaal

de liniaal

Jouw antwoord:

de lineaal

de liniaal

Feedback:

Het woord ‘liniaal’ is afgeleid van linie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Mevrouw de Haan gaat naar Ierland.

Mevrouw De Haan gaat naar Ierland.

Jouw antwoord:

Mevrouw de Haan gaat naar Ierland.

Mevrouw De Haan gaat naar Ierland.