Werkwoordspelling

Je hebt 19 van de 20 vragen goed beantwoord.
Your score was: 95 %

Bekijk hieronder je niveau:

20 goede antwoorden hbo, wo (C1)
Taalniveau 4F
18 of 19 goede antwoorden bovenbouw havo/vwo en mbo niveau 4 (B2)
Taalniveau 3F
16 of 17 goede antwoorden onder-/middenbouw havo/vwo, bovenbouw vmbo, mbo niveau 3 (B1)
Taalniveau 2F
13 t/m 15 goede antwoorden vmbo 1e en 2e jaar (A2)
Taalniveau 1F/2F
12 of minder goede antwoorden onvoldoende
Taalniveau 1F

De uitslag van deze test geeft je een indicatie van het niveau waarop je dit onderdeel van de Nederlandse taal beheerst.

 

Antwoorden

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Ik weet niet waar hij die auto heeft gehuur_.

d

t

Jouw antwoord:

d

Feedback:

‘Gehuurd’ kan niet van tijd veranderen. Het is een voltooid deelwoord. Als je de regel van ’t exkofschip toepast, moet je er goed op letten dat je uitgaat van de laatste letter van de stam van het hele werkwoord (huren; de stam eindigt op een ‘r’ en die staat niet in ’t exkofschip). Dan schrijf je een ‘d’.

t

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Later zijn al die regeltjes veranderd of afgeschaf_.

d

t

Jouw antwoord:

d

t

Feedback:

‘Afgeschaft’ kan niet van tijd veranderen. Het is een voltooid deelwoord. Als je de regel van ’t exkofschip toepast, moet je er goed op letten dat je uitgaat van de laatste letter van de stam van het hele werkwoord (afschaffen; de stam eindigt op een ‘f’ en die staat wel in ’t exkofschip). Dan schrijf je een ‘t’.
Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Toen wij allerlei klachten ontvingen, moes_en wij onze excuses aanbieden.

t

tt

Jouw antwoord:

t

tt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Van mijn directeur moest ik een bestand met alle verrich_e werkzaamheden van het afgelopen jaar maken.

t

tt

Jouw antwoord:

t

Feedback:

‘Verrichte’ is geen persoonsvorm, maar een bijvoeglijk naamwoord. Als je de zin van tijd verandert, hoor je dat ‘verrichte’ niet kan veranderen.
Bijvoeglijke naamwoorden schrijf je zo kort mogelijk; dus met één ‘t’.
Als je ‘verrichte’ door bijvoorbeeld ‘leuke’ vervangt, zie je ook dat het een bijvoeglijk naamwoord is.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

tt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wij weten niet of daar nog wat gebeur_.

d

t

Jouw antwoord:

d

t

Feedback:

‘Gebeurt’ is een persoonsvorm. In de tegenwoordige tijd schrijf je in dit geval de ik-vorm + t. Dit kun je goed horen als je ‘gebeurt’ vervangt door een werkwoord als ‘loopt’ of ‘smurft’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Toen wij zo laat aankwamen, rus_en wij eerst even uit met een kopje koffie.

t

tt

Jouw antwoord:

t

tt

Feedback:

‘Rustten’ kun je in deze zin van tijd veranderen. Dit kun je goed horen als je ‘rustten’ vervangt door een woord als ‘namen’ (nemen). ‘Rusten’ is een zwak werkwoord. Je schrijft hier de ik-vorm (rust) + ‘ten’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Heb jij al gehoord wie hij tot zijn assistent benoem_?

d

t

Jouw antwoord:

d

t

Feedback:

‘Benoemt’ kan in deze zin van tijd veranderen. ‘Benoemt’ is een persoonsvorm. In de tegenwoordige tijd schrijf je in dit geval ik-vorm + t. Dit kun je goed horen als je ‘benoemt’ vervangt door een werkwoord als ‘maakt’ of ‘smurft’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Vroeger dich_en ze die gaten met cement.

t

tt

Jouw antwoord:

t

tt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Ik heb me afgevraagd of hij al weet wanneer zijn baas verhuis_.

verhuisd

verhuist

Jouw antwoord:

verhuisd

verhuist

Feedback:

‘Verhuist’ kan in deze zin van tijd veranderen. ‘Verhuist’ is een persoonsvorm. In de tegenwoordige tijd schrijf je in dit geval de ik-vorm + t. Dit kun je goed horen als je ‘verhuist’ vervangt door een werkwoord als ‘loopt’ of ‘smurft’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Behiel_ hij wel een uitkering, toen hij ging verhuizen.

d

t

Jouw antwoord:

d

t

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Die man heeft in zijn leven al heel wat gereis_.

d

t

Jouw antwoord:

d

Feedback:

‘Gereisd’ is een voltooid deelwoord. De laatste letter van de stam van het hele werkwoord (de ‘z’) staat niet in het ‘t exkofschip. Je schrijft dus een ‘d’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

t

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Mel_ je je vandaag nog aan bij die nieuwe opleiding?

d

dt

Jouw antwoord:

d

Feedback:

Je kunt ‘je’ in deze zin vervangen door ‘jij’. Het onderwerp van de zin is ‘jij’. Als ‘jij’ achter de persoonsvorm staat, schrijf je alleen de ik-vorm. Als je ‘meld’ vervangt door ‘geef’, kun je goed horen dat je hier de ik-vorm + t moet schrijven.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Mel_ je broer zich daar vandaag nog aan?

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Feedback:

Je kunt ‘je’ in deze zin niet vervangen door ‘jij’, maar wel door ‘jouw’ (jouw broer). Het onderwerp van de zin is ‘je broer’. Als je ‘meldt’ vervangt door ‘geeft’ of ‘smurft’, kun je goed horen dat je hier de ik-vorm + t moet schrijven.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Mel_ hij zich vandaag nog aan?

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Feedback:

Als je ‘meldt’ vervangt door ‘geeft’ of ‘smurft’, kun je goed horen dat je ik-vorm + t moet schrijven.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wij konden daar vroeger geen aandacht aan beste_en.

besteden

besteedden

Jouw antwoord:

besteden

Feedback:

‘Besteden’ kun je in deze zin niet van tijd veranderen. Dit kun je goed horen als je ‘besteden’ vervangt door een woord als ‘geven’ of ‘schenken’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

besteedden

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Die verkle_e man werd toen door niemand herkend.

verklede

verkleedde

Jouw antwoord:

verklede

Feedback:

‘Verklede’ is geen persoonsvorm, maar een bijvoeglijk naamwoord. Als je de zin van tijd verandert, hoor je dat ‘verklede’ niet kan veranderen. Bijvoeglijke naamwoorden schrijf je zo kort mogelijk; dus met één ‘d’.
Als je ‘verklede’ door bijvoorbeeld ‘aardige’ vervangt, zie je ook dat het een bijvoeglijk naamwoord is.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

verkleedde

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wij wilden toen niet langer blijven, omdat wij op dat moment geen klanten meer verwach_en.

t

tt

Jouw antwoord:

t

tt

Feedback:

‘Verwachtten’ kun je in deze zin van tijd veranderen. Dit kun je goed horen als je ‘verwachten’ vervangt door een woord als ‘zagen’ (zien). ‘Verwachten’ is een zwak werkwoord. Je schrijft hier de ik-vorm (verwacht) + ‘ten’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Omdat hij niet berei_ is af en toe over te werken, wordt zijn contract niet verlengd.

d

dt

Jouw antwoord:

d

Feedback:

‘Bereid’ kan in deze zin niet van tijd veranderen. ‘Bereid’ is in deze zin een voltooid deelwoord (bijvoeglijk naamwoord). De laatste letter van de stam van het hele werkwoord (de ‘d’) staat niet in het ‘t exkofschip. Je schrijft dus een ‘d’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wie verzorg_ je poes als je volgende week met vakantie bent?

d

t

Jouw antwoord:

d

t

Feedback:

‘Verzorgt’ is een persoonsvorm. In de tegenwoordige tijd schrijf je in dit geval ik-vorm + t. Dit kun je goed horen als je ‘verzorgt’ vervangt door een werkwoord als ‘helpt’ en ‘smurft’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wor_ je tuin deze week nog onderhouden?

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Feedback:

Je kunt ‘je’ in deze zin niet vervangen door ‘jij’, maar wel door ‘jouw’ (jouw tuin). Het onderwerp van deze zin is ‘je tuin’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.