Werkwoordspelling

Je hebt 14 van de 20 vragen goed beantwoord.
Your score was: 70 %

Bekijk hieronder je niveau:

20 goede antwoorden hbo, wo (C1)
Taalniveau 4F
18 of 19 goede antwoorden bovenbouw havo/vwo en mbo niveau 4 (B2)
Taalniveau 3F
16 of 17 goede antwoorden onder-/middenbouw havo/vwo, bovenbouw vmbo, mbo niveau 3 (B1)
Taalniveau 2F
13 t/m 15 goede antwoorden vmbo 1e en 2e jaar (A2)
Taalniveau 1F/2F
12 of minder goede antwoorden onvoldoende
Taalniveau 1F

De uitslag van deze test geeft je een indicatie van het niveau waarop je dit onderdeel van de Nederlandse taal beheerst.

 

Antwoorden

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Het lijkt net of je in een film verzeil_ bent geraakt.

d

t

dt

Jouw antwoord:

d

Feedback:

‘Verzeild’ kan niet van tijd veranderen. Als je de regel van ’t exkofschip’ toepast, moet je er goed op letten dat je uitgaat van de laatste letter van de stam van het hele werkwoord (verzeilen; de stam eindigt op een ‘l’ en die staat niet in ’t exkofschip’). Dan schrijf je een ‘d’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

t

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Het is de bedoeling dat u zijn medewerking schriftelijk bevestig_.

d

t

dt

Jouw antwoord:

d

t

Feedback:

‘Bevestigt’ is een persoonsvorm. Dit kun je goed horen als je ‘bevestigt’ vervangt door een werkwoord als ‘aangeeft’ of ‘smurft’. In de tegenwoordige tijd schrijf je in dit geval de ik-vorm + t.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Je hebt wel lef nodig als je op zo’n moment je inzet verdriedubbel_.

d

t

dt

Jouw antwoord:

d

t

Feedback:

‘Verdriedubbelt’ is een persoonsvorm. In de tegenwoordige tijd schrijf je in dit geval de ik-vorm + t. Dit kun je goed horen als je ‘verdriedubbelt’ vervangt door een werkwoord als ‘maakt’ of ‘smurft’. Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Het voorlichtingsbureau van de Europese Unie bie_ studenten voldoende stagemogelijkheden.

d

t

dt

Jouw antwoord:

d

t

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Na de spannende verkiezing werd de winnaar belaag_ door enkele enthousiaste fans.

d

t

dt

Jouw antwoord:

d

Feedback:

‘Belaagd’ kan niet van tijd veranderen. Het is een voltooid deelwoord. Als je de regel van ’t exkofschip’ toepast, moet je er goed op letten dat je uitgaat van de laatste letter van de stam van het hele werkwoord (belagen; de stam eindigt op een ‘g’ en die staat niet in ’t exkofschip’). Dan schrijf je een ‘d’.

t

dt

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

De advocaat beroept zich op het Verdrag van Lissabon, waarin volgens hem staat dat iemand in Europa niet twee keer voor hetzelfde mag worden vervolgd of gestraf_.

d

t

dt

Jouw antwoord:

d

t

Feedback:

‘Gestraft’ kan niet van tijd veranderen. Het is een voltooid deelwoord. Als je de regel van ’t exkofschip’ toepast, moet je er goed op letten dat je uitgaat van de laatste letter van de stam van het hele werkwoord (straffen; de stam eindigt op een ‘f’ en die staat wel in ’t exkofschip’). Dan schrijf je een ‘t’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Ik ga ervan uit dat de rechtbank in Alkmaar zijn directeur veroordeel_.

d

t

dt

Jouw antwoord:

d

t

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Wij dach_en er vorige week niet aan hem uit te nodigen.

t

tt

Jouw antwoord:

t

tt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

“Wij doen alles wat nodig is en werken aan een allesomvattende oplossing”, antwoor_e de Franse president.

d

dd

Jouw antwoord:

d

dd

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

De Europese Centrale Bank en het IMF zijn bevrees_ voor de positie van enkele Europese banken.

d

t

dt

Jouw antwoord:

d

Feedback:

‘Bevreesd’ is geen persoonsvorm. Dit kun je goed horen als je deze zin in de verleden tijd zet. ‘Bevreesd’ kan niet van tijd veranderen in deze zin. De laatste letter van de stam van het hele werkwoord (de ‘z’) staat niet in het ‘t exkofschip. Je schrijft dus een ‘d’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

t

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

De vergadering vond gisteren plaats, maar de te verwach_ positieve reactie bleef uit.

verwachte

verwachtte

verwachten

Jouw antwoord:

verwachte

verwachtte

verwachten

Feedback:

Na ‘te’ schrijf je altijd het hele werkwoord. Vervang ‘verwachten’ maar eens door ‘schrijven’. Dan hoor je het hele werkwoord.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Diverse ambtenaren en bestuurders begelei_en de minister vorige week in Moskou.

d

dd

Jouw antwoord:

d

dd

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

In de digitale enquête stond onder meer de volgende vraag: “Vin_ je het belangrijk gezond te leven?”

d

dt

Jouw antwoord:

d

Feedback:

Je kunt ‘je’ in deze zin vervangen door ‘jij’. Het onderwerp van de zin is ‘jij’. Als ‘jij’ achter de persoonsvorm staat, schrijf je alleen de ik-vorm. Als je ‘vind’ vervangt door ‘smurf’, kun je goed horen dat er geen ‘t’ bij moet komen.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

De minister schoot tekort, want een betere uitleg zou tot veel minder weerstand lei_en.

d

dd

Jouw antwoord:

d

Feedback:

‘Leiden’ kun je in deze zin niet van tijd veranderen. Dit kun je goed horen als je ‘leiden’ vervangt door een woord als ‘gaan’ of ‘aanleiding geven’.

dd

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Aanvankelijk leek het erop dat het kabinet met een ‘nee’ van een regeringspartij wer_ geconfronteerd.

d

dt

Jouw antwoord:

d

dt

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Gisteren mel_en enkele douaniers de vondst van een groot aantal bollen hasj in de maag van een passagier.

melden

meldden

Jouw antwoord:

melden

meldden

Feedback:

‘Meldden’ kun je in deze zin van tijd veranderen. Dit kun je goed horen als je ‘meldden’ vervangt door een woord als ‘zagen’ (zien). ‘Melden’ is een zwak werkwoord. Je schrijft hier de ik-vorm (meld) plus ‘den’.

Een uitgebreide uitleg staat in het boek ‘Vlekkeloos Nederlands voor iedereen’ (via deze site direct te bestellen bij bol.com). Dit boek bevat zes hoofdstukken met theorie, testen en antwoorden bij de testen. Het is een praktisch naslagwerk en heel geschikt voor zelfstudie.

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Het is een schande dat het geruzie over die kwestie zo lang duurt; de Europese landen hadden zich veel meer moeten haas_en.

haasten

haastten

Jouw antwoord:

haasten

haastten

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

De onderzekerheid over de pensioenen neemt ieder jaar toe en ik begrijp best dat men zich daar zo over opwin_.

d

t

dt

Jouw antwoord:

d

t

dt

Score 1 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Het verloop van de ontwikkelingen op de tv volgen_, viel hij in slaap.

d

t

dt

Jouw antwoord:

d

t

dt

Score 0 of 1

Vraag:

Multiple choice question

Daarna werden alle vergro_e problemen uitgebreid toegelicht door een journalist.

vergrote

vergrootte

Jouw antwoord:

vergrote

Feedback:

‘Vergrote’ is geen persoonsvorm, maar een bijvoeglijk naamwoord. Als je de zin van tijd verandert, hoor je dat ‘vergrote’ niet kan veranderen.
Als je ‘vergrote’ door bijvoorbeeld ‘belangrijke’ vervangt, zie je ook dat het een bijvoeglijk naamwoord is.
Bijvoeglijke naamwoorden schrijf je zo kort mogelijk; dus met één ‘t’.

vergrootte